Hoofdpagina
beeld met beschrijving
  1 tot 20  van  139 resultaten  
   |1|21|41|61|81|101|121volgende>>  
sorteer
searchtip  Zoeken

Klik op de thumbnails om de beelden groter te bekijken en om de volledige beschrijving te zien.
Klik op "beschrijving" om de beschrijving links te tonen.

thumbnail
Signatuur OTM: 404 G 21
Titel Verhandeling van de oude orakelen der heydenen
Auteur Antonius van Dale (1638-1708)
Jaar van uitgave 1687
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Verhandeling van de oude orakelen der heydenen door Athoni van Dale / tot Amsterdam by Hendrik en de wed. van Dirk Boom 1687
thumbnail
Signatuur OTM: 405 F 28
Titel De iure belli ac pacis libri tres.
Auteur Hugo de Groot (1583-1645)
Jaar van uitgave 1689
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *2r
Bijschrift Hug. Grotii de Jure Belli ad Pacis libri tres.
thumbnail
Signatuur OTM: 415 E 1
Titel G. Brandts Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden
Auteur Geeraert Brandt (1626-1685)
Jaar van uitgave 1671
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd RDHooghe .inv.et.f.
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Historie der Reformatie door Brandt.
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-1598
Titel Verwerd Europa, ofte polityke en historische beschryvinge der waere fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664 .. met bygevoegde authentijke stukken
Auteur Pieter Valckenier (1638-1712)
Jaar van uitgave 1675
Gesigneerd C. Decker in. et fecit
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift t Verwerde Europa / t Amsterdam by H. en D. Boom 1675
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-2327
Titel Ulrici Huberi De jure civitatis, libri tres. : Novam juris publici universalis disciplinam continentes. Insertis aliquot de jure sacrorum & ecclesiæ, capitibus
Auteur Ulricus Huber (1636-1694)
Jaar van uitgave 1698
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Ulrichus Huber Frisius J.C. Primum Eloq. Et hift. In acad. Franeq. Mox ibid. furis priv. Et publ. Professor. Dein senator in supr. Curia exinde in academiam honoris causa revocatus. Atat. LVII. MDCXCII.
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-2778
Titel Uyt-breyding over het Boek Jobs. : in verscheyde dichtmaat
Auteur Joachim Oudaen (1628-1692)
Jaar van uitgave 1672
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd R de Hooghe fec
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Uytbreiding over het boek Jobs.
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-4346
Titel Hollands heyll' en rampen ofte desselfs gelukk' en ongelukken, : tegens malkanderen vertoond, in twee deelen ...
Auteur Dionysius du Toict (1686 fl.)
Jaar van uitgave 1686
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd R de Hooge.f.
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Hollands heyll en rampen
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-4506
Titel Jubilé de l'an MDCC, publié par la bulle d'Innocent XII, du 28. mars MDCLXXXXIX. ou considérations sur cette bulle, pour montrer l'abus de jubilez qui se célèbrent depuis quatre cens ans dans l'Eglise romain. : Enr.de médailles et de tailles douces
Jaar van uitgave 1701
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd R. de Hooghe f.
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Le Jubilé del'an 1700. chez Nicolas Chevalier marchand libraire sur le Rokin. 1701
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-678
Titel Leeven en dood der ... gebroeders Corn. de Witt en Joh. de Witt
Auteur Emanuel van der Hoeven (ca1660-1727)
Jaar van uitgave 1710
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd Romeijn de Hooghe f. 1704.
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Leven en dood van Cornelis en Johan de Witt.
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-685
Titel ontroerde Nederlandt, door de wapenen des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten ...
Auteur Tobias van Domselaer (1660-1682 fl.)
Jaar van uitgave 1674-1676
Gesigneerd CD ln, et, fe,
Pagina frontispiece
Bijschrift Tweede deel van het Ontroerde Nederlandt door de wapenen des konincks van Vranckryck ets.'t Amsterdam by Marcus Doornick boeckverk. 1676
thumbnail
Signatuur OTM: O 60-995
Titel Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. : Beginnende met de grondlegging der West-Vriesen, omtrent 50 jaren na Christi geboorte. Alsmede des stads begin, voortgang en tegenwoordigen staat. Mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo binnen als buyten de selve voorgevallen, beneffens de namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den jare 1706.
Jaar van uitgave 1706
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1v
Bijschrift Chronyk van Hoorn.
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-2890
Titel Histoire de Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne
Auteur Nicolas Chevalier (1661-1720)
Jaar van uitgave 1692
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Histoire de Guillaume III. Tom. I. / Amsterdam chez P.Brunel.
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-317
Titel Oranjes overtogt naar Engeland, of Beschrijvinge van Romein de Hooge's printen, vertoonende de aanmerkelykste zaaken van de Overtogt van Z. K. H. den Prins van Oranje tot aan desselfs Krooning toe, voorgevallen
Auteur Ludolph Smids (1649-1720)
Jaar van uitgave 1689
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd Romijn de Hooge in. / Búgo Allard belu
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Oranjes overtocht door Lud: Smids M:D.
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-3180
Titel Brieven der gemartelde apostelen.
Auteur Govard Bidloo (1649-1713)
Jaar van uitgave 1712
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd RDH
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Brieven der gemartelde apostelen. Door G. Bidloo / t'Amsterdam gedrukt Aº: 1711.
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-3991
Titel L. Annaei Flori Epitome rerum Romanarvm
Auteur L. Annius Florus (fl. 120-130)
Jaar van uitgave 1692
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd R. de Hooghe inv: et fec:
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift L. Annaei Flori res Romanae cum notis Joan. Georg. Graevii. et variorum / Amsteldami apud H. Wetstenium
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-4504
Titel [flech]Sibulliakoi chr[bovla]esmoi, hoc est Sibyllina oracula
Jaar van uitgave 1689
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *2r
Bijschrift Oracula Sibyllina cum variorum commentariis. Gr: et lat. / Amstelodami ex officina Henrici et viduae Thr: Boom, 1689
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-5556
Titel Nova bibliotheca auctorum ecclesiasticorum, eorum vitae historiam, operum catalogum, criticen, et chronologiam, complectens. : Ac eorum quae continent compendium super eorum cum stylo, tum doctrina judicium nec non variarum operum editionum enumerationem
Auteur Louis Ellies Dupin (1657-1719)
Jaar van uitgave 1692-1693
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Gesigneerd Romanus de Hooghe LUD inv f 166*
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Bibliotheca auctorum ecclesiastocorum
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-6380
Titel Verhandeling van de oude orakelen der heydenen
Auteur Antonius van Dale (1638-1708)
Jaar van uitgave 1687
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Verhandeling van de oude orakelen der heydenen door Athoni van Dale / tot Amsterdam by Hendrik en de wed. van Dirk Boom 1687
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-6496
Titel Historisch verhael, of Beschryving van de voyagie, gedaen onder de suite van den Heere Koenraad van Klenk : extraordinaris ambassadeur van haer Ho: Mog: de Heeren Staeten Generael, en sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orange: aan Zijne Zaarsche Majesteyt van Moscoviën. Nevens een pertinente beschrijvinge van het selve rijck, inwoonderen, zeeden, manieren, rechten, godsdiensten, en veele aenmerckelijcke voorvallen in dese reys ontmoet. Verc. met koop. pl.
Auteur Balthasar Coyett (fl. 1677)
Jaar van uitgave 1677
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Voyagie van den heere Koenraad van Klenk extraordi.r ambassad. van haer Ho.Mo. aen zyne zaarsche majesteyt van Moscovien.
thumbnail
Signatuur OTM: O 61-7141
Titel Waare oeffening der planten, : waar in de rechte aart, natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, ende bloemen ... kenbaar gemaakt worden.
Auteur Abraham Munting (1626-1683)
Jaar van uitgave 1671
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bijschrift Waarre oeffening der planten door Abrahamus Munting.
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
thumb
 
  1 tot 20  van  139 resultaten  
   |1|21|41|61|81|101|121volgende>>