Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 60-995
Titel Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. : Beginnende met de grondlegging der West-Vriesen, omtrent 50 jaren na Christi geboorte. Alsmede des stads begin, voortgang en tegenwoordigen staat. Mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo binnen als buyten de selve voorgevallen, beneffens de namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den jare 1706.
Jaar van uitgave 1706
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1v
Bijschrift Chronyk van Hoorn.
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >