Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 61-6496
Titel Historisch verhael, of Beschryving van de voyagie, gedaen onder de suite van den Heere Koenraad van Klenk : extraordinaris ambassadeur van haer Ho: Mog: de Heeren Staeten Generael, en sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orange: aan Zijne Zaarsche Majesteyt van Moscoviën. Nevens een pertinente beschrijvinge van het selve rijck, inwoonderen, zeeden, manieren, rechten, godsdiensten, en veele aenmerckelijcke voorvallen in dese reys ontmoet. Verc. met koop. pl.
Auteur Balthasar Coyett (fl. 1677)
Jaar van uitgave 1677
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Voyagie van den heere Koenraad van Klenk extraordi.r ambassad. van haer Ho.Mo. aen zyne zaarsche majesteyt van Moscovien.
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >