Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: OG 63-6374
Titel Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Vereenigde Nederlanden door de wapenen van de koningen van Vrankryk en Engeland, Keulsche en Munstersche bisschoppen : tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden, en hare geallieerden : nevens de aanmerkwaardigste saken door de geheele werelt, en voornamelijk in Europa voorgevallen, zedert het jaar 1669 alwaar de Historie van L. van Aitzma eyndigt, tot den tegenwoordigen tijt
Auteur Lambert van den Bos (1610-1698)
Jaar van uitgave 1675
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina image
Bibliografisch-analytische aanduiding [1] tussen 2C4v en 2D1r
Bijschrift Juan Dominico de Zuniga en Fonseca, &. Grave van Montery, gouverneur en opper velt-heer der Spaensche Nederlanden en Bourgondien.
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >