Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: OG 63-1454
Titel Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost- en West-Indische verwonderens-waerdige dingen, nevens die van China, Africa, en andere gewesten des werelds ...
Auteur Simon de Vries (1628-1708)
Jaar van uitgave 1682
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina image
Bibliografisch-analytische aanduiding tussen 6I2v en 6I3r
Bijschrift Afbeeldinge van 20 der schoonste diamanten zijnde gekoosen uijt alle die geene, welcke de Hr. I.B. Tavernier nae sijne laetste wedēkomste uijt de indien voorgevallen op d.' 6 dec i668. Nae dat hij aldaer 6. maelt.' lande gwest hadde aen de koningh v. Vranckrijk heeft verlegt en daeromme soo welals omde dienste die gesoijde Tavernier aen den staet gedaen heeft, heeft hem sijn majesteijt de qualitijt v: een edelman gegeven
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >