Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 63-5220
Titel Roomschen Uylen-spiegel, getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-Catholijcke legende-boecken, ende andere schrijvers ... met noodige annotatien, en verklaringen hier en daer verlicht. ..
Jaar van uitgave 1671
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Den roomschen uyen-spiegel ofte lust-hof der catholijcken. / De paep, uyl, spiegel,keers en bril vertoonen wat ick seggen wil.
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >