Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 60-791
Titel Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien; te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport : daar in, beneffens de bezondere voorvallen, hen overkomen, de historie, en de voornaamste dingen, die sedert vijfentwintig jaren herwaarts, tot het jaar achtënzestig toe, in die gewesten geschied zijn, voorgestelt worden
Jaar van uitgave 1671
Techniek ets
Pagina image
Bibliografisch-analytische aanduiding tussen T4v en V1r
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >