Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 60-995
Titel Chronijk van de vermaarde zee en koopstad Hoorn. : Beginnende met de grondlegging der West-Vriesen, omtrent 50 jaren na Christi geboorte. Alsmede des stads begin, voortgang en tegenwoordigen staat. Mitsgaders vele gedenkwaardige geschiedenissen soo binnen als buyten de selve voorgevallen, beneffens de namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den jare 1706.
Jaar van uitgave 1706
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina image
Bibliografisch-analytische aanduiding tussen D2v en D3r
Bijschrift 't Huys van de E.H. burgermeester Langewagen geplundert
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >