Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >
   
 
Signatuur OTM: O 63-3064
Titel Roomschen Uylen-spiegel. getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-Catholijcke legende-boecken, ende andere schrijvers. ...
Jaar van uitgave 1671
Vervaardiger prent Romeyn de Hooghe
Techniek ets
Pagina frontispiece
Bibliografisch-analytische aanduiding *1r
Bijschrift Den Roomschen uylen-spiegel ofte lust-hof der Catholijcken. / De paep, uyl, spiegel, keers, en bril vertoonen wat ick seggen wil.
Hoofdpagina
beeld
beschrijving
< vorig item | volgend item >